mobielvriendelijke email ,tip! July 25, 2016 No Comments

Hou het bij kort onderwerp of maw de subject regel .

Sommige email clients zullen je  volledige onderwerpregel weergeven maar andere niet.
Je wil echter ook de interactie met je lezen niet missen  Denk na over  je onderwerpregel en probeer hem zo kort mogelijk te houden zonder de  essentie van je boodschap onrecht aan te doen.   Een vuistregel is 30 – 40 karakters als maximum lengte . Dit  lijkt een goed afweging tussen genoeg karakters voor je boodschap en toch  de leesbaarheid op de mobile in het achterhoofd te houden.

Nieuwsbrieven versturen – E-mail marketing May 16, 2016 No Comments

Nieuwsbrieven versturen – E-mail marketing
Hoe begin je eraan om je nieuwsbrief op een professionele wijze te versturen?
Met m-mailer kan echt eenvoudig en snek  je nieuwsbrieven versturen en opvolgen.Een email nieuwsbrief is een bijzonder snel communicatiemiddel,
Hou volgende regels in je achterhoofd bij het opmaken van je nieuwsbrief :
Versturen nieuwsbrieven = nadenken over de reden van je nieuwsbrief
Vermijd in je nieuwsbrief campagne superlatieven zoals ‘ongelooflijk’, ‘fantastisch’, ‘prachtig’,.. .
Laat de lezer zelf ontdekken hoe interessant je product en bedrijf is..
Niet te langdradig schrijven. Hou je nieuwsbieven kort en bondig.Zet in je nieuwsbrief een link naar de juiste pagina op je website waar ze meer informatie kunnen vinden. ( een landingspagina in vaktermen)

Nieuwsbrieven versturen = 5 seconden om de aandacht te trekken
Je heb maximaal 5 seconden om de aandacht te trekken en het voor de ontvanger interessant genoeg te maken om je nieuwsbrief te gaan lezen. De ontvanger zal je verstuurde nieuwsbrief scannen in deze korte tijd en beslisen of hij hem wel of niet gaat lezen.

Nieuwsbrieven versturen = denken aan de afbeeldingen
Indien mogelijk plaats je best de afbeeldingen op uw website in plaats van deze in je nieuwsbrieven mee te op te nemen.
Sommige providers houden niet van ingebedde afbeeldingen en houden de email tegen.

Nieuwsbrieven waarover men eerst goed heeft nagedacht zijn zeker een sterke tool in je marketing-mix. en zullen hun steentje bijdragen in het communiceren met je klanten.
Indien u graag meer informatie wenst over de mogelijkheden om zelf je nieuwsbrieven te versturen of dit ( design, opmaak, versturen, statistiek feedback ) liever uitbesteed kan u ons steeds contacteren via info@m-sphere.be of per telefoon op 0477 53 53 23

Spam Check, système de vérification de votre message October 2, 2015 Comments Off on Spam Check, système de vérification de votre message

Le software de Spam Check est un système de vérification  de votre message dans les principaux filtres anti-spam.
SpamAssassin est à l’origine basé sur un ensemble de règles à suivre.
Les règles peuvent concerner le vocabulaire utilisé dans le message comme mots clés, tournure de phrase et la conformité de l’adresse émetteur, la mise en forme du message, etc.

Vous obtiendrez un rapport de suite pour vous communiquer les erreurs de votre mail.
Ces règles vous aideront à améliorer vôtre courriel.

Le test SpamCheck est seulement une des étappes de bonne pratique pour l’envoi de votre ‘newsletter’
Bonne chance

Plus d’info sur www.m-mailer.be

spamcheck

spamcheck

Pour nous joindre

De Belgique : 02 358 50 09
De partout ailleurs : +32 2 358 50 09
Par eMail : info@m-mailer.be

Een e-mail mailing maken , hoe eraan beginnen May 15, 2015 No Comments

Een mailing maken doe je door eerst , zonder computer rustig na te denken wat je allemaal in je nieuwsbrief wenst op te nemen. Beperk de onderwerpen in je mailing en  zet een realistisch en meetbaar doel. Hou het in je mailingbrief tot één onderwerp en eventueel één subonderwerp. Enkele voorbeelden van doelen kunnen zijn :
Algemeen

 • Uw klantrelaties verbeteren
 • Imago verbeteren door actuele informatie te verstrekken in bvb een maandelijkse mailing.
 • Informatie verzamelen over uw klanten, bijvoorbeeld een enquête in je mailing opnemen
 • Naamsbekendheid vergroten via je nieuwsbrief
 • Bezoekers uitnodigen voor een actie of evenement in je bedrijf

Verkoop stimuleren via je nieuwsbrief mailing

 • Genereren van bezoekafspraken.
 • Opbouwen van een prospects lijst.
 • Introductie van nieuwe producten.
 • Acties aankondigen

Bepaal duidelijk je doelgroep waardor je je mailing hierop beten kan afstemen

Zijn het nieuwe of al bestaande klanten

Zijn het zelfstandigen n, inkopers, mensen behorende tot management / directie?

Zijn het vroeger klanten die je via een nieuwsbrief mailing terug wil activeren ? Weet dat het veel eenvoudiger is om ex-klanten terug te winnen dan nieuwe te vinden.

Wil je gaan segmenteren en toespitsel, via onze mailing software kan je met logische functies doelgroepen in je mailing gaan bepalen. Bvb geslacht =: Vrouw leeftijd < 40 jaar.

Wil je starten met je eigen mailing te gaan maken en versturen.

Neem contact met ons op voor een demonstratie of proefabonement.

Je eigen nieuwsbrief utisturen kan vanaf 250 euro/jaar  ( 2000 credtis )

info@m-mailer.be

Je nieuwsbrief mailen.. enkele tips May 11, 2015 Comments Off on Je nieuwsbrief mailen.. enkele tips

je wil je nieuwsbrief gaan mailen , om te voorkomen dat je  nieuwsbrieven worden aangemerkt als spam, volg je best volgende aandachtpunten op .

1. Zet geen aandrachttrekkers bij mailen van je nieuwsbrief  in je onderwerp zoals : gratis, test, voordeel, aanbieding, het euro-, en herinnering. Spamfilters kunnen het leven van je nieuwsbrief zuur maken als je dit soort woorden gaat gebruiken in je subject

2. I de onderwerpregel van de nieuwsbrief geen HOOFDLETTERS of uitroeptekens gaan gebruiken

3. Geen verouderde flash in je nieuwsbrief en stuur oook geen bijlage mee in je nieuwsbrief   Een nieuwsbrief mailen  hou je best mooi maar kort en bondig.

4 Ga je je nieuwsbrief mailen, gebruik dan geen  noreply@-adres of een info@-adres. Dit is zo anoniem . Maar beter  een apart e-mailadres aan met uw gebruikelijke domeinnaam. De ontvanger herkent uw domeinnaam dadelijk  en weet dat het bericht van jou komt.

5 Gebruik in de mate va nhet mgoelijke  steeds hetzelfde afzendadres  om je nieuwsbrieven te mailen . Ontvangers kunnen je dan toevoegen aan hun veilige lijst van e-mailadressen.

wil je graag aa nde slag  0477 535323

10 tips met betrekking tot e-mail marketing en het versturen van een nieuwsbrief January 6, 2015 No Comments

elke dag 1 tip erbij ….

Verstuur enkel emails naar mensen die daarom gevraagd hebben en hun goedkeuring hebben gegeven
Ongevraagde emails  versturen is uiteraard spam. Het versturen van spam zal de reputatie van uw bedrijf  zeker niet ten goed komen.
Een gouden regel  om via e-mail marketing een postieve ervaring te hebben  is om nooit ongevraagd emails te  gaan versturen. Dit is niet alleen verboden… het is ook gewoon negatief en irriterend en je bekomt het omgekeerde effect dan je voor ogen hebt.

Stuur enkel informatie waarvan je weet dat de  ontvanger er interesse  in heeft
Enkel als de inhoud van je nieuwsbrief echt  relevant is voor persoon waar je naar mailt, zal deze op termijn blijven je  emails te openen en lezen.

Het bepalen van de juiste timing is ook zeer belangrijk in b2c communicatie
Marketeers zijn het  eens dat het  beste tijdstip voor de verzending van je nieuwsbrief afhankelijk is van de doelgroep waarnaar je gaat versturen..
Een vrij goede timing voor het versturen van  B2C emails lijkt te zijn vanaf  dinsdag tot donderdag  en dit na 17 uur en voor 20u,  of anders meer in het weekend  tussen vrijdagavond en zondagnamiddag. Dit voor b2c  wel te verstaan.

Ook bij  business to business communicatie is timing belangrijk maar daar geeft men andere ogenblikken op als ” meest ideaal”
Voor B2B emails  of nieuwsbrieven geeft men  van dinsdag tot donderdag als beste dagen. En op deze dagen verkiezen we dit te doen net na het begin van de werkdag, rond 9h30, of net na de middagluch  rond 13h30. Na 16h of in het weekend kan je beter vermijden om B2B email te verzenden.
Herkenbaarheid van de nieuwsbrief  verhoogt het openen en lezen.
Gebruik een naam die gekend is zoals bvb  de naam van je firma of de naam van een bepaald persoon in uw bedrijf dat je steeds blijft hergebruiken.  Gedurende de  eerste ogenblikken van het zien van je nieuwsbrief  beslist de ontvanger  of hij al dan niet uw email zal openen en lezen.
Mbt de regelmaat …wees consequent in de frequentie van je  nieuwsbrief
Kies een bepaalde  frequentie die je wil aanhouden voor het versturen van je  nieuwsbrief.  Gebruik een frequentie waarvan je weet dat je ze kan aanhouden, of die nu wekelijks, twee wekelijks, maandelijks  of per kwartaal is is minder belangrijk.
Wel belangrijk is dat je zich aan deze frequentie kan houden. Je ontvangeres ( klanten , prospecten, leden,.. )  verwachten je nieuwsbrief en dit verhoogt ook de herkenbaarheid en de vertrouwelijkheid.
Ontwerp je nieuwsbrief zowel in een  HTML versie als in een  text-versie.
Bij het analyseren van campagnes is men tot besluit gekomen dat zonder een  plain text versie van je  newsletter, ongeveer een 5% van de geaddresseerden hem kan lezen. Hoewel dit aantal verder zal blijven dalen is het toch de moeite en een zeer klein extratje om ook een textversie te maken.
Vermijd het overmatig gebruik van hoofdletters
Indien je veel hoofdletters en uitroepteken gaat gebruiken in he subjetlijn van je email kan dit bepaalde  spamfilters ertoe aanzetten jouw nieuwsbrieg een hogere spamscore te geven.

morgen een volgende tip ….

Mail me indien jij ook graag een postieve nieuwsbriefrelatie met je klanten of prospecten wil opzetten.

Hoe uw nieuwsbrief versturen ? Comments Off on Hoe uw nieuwsbrief versturen ?

Hoe uw nieuwsbrief versturen,dadelijk of met uitstel?

Een aangemaakte nieuwsbrief versturen kan op twee manieren:

* Onmiddellijk de nieuwsbrief versturen naar alle geselecteerde abonnees die in een distributielijst zitten
* De nieuwsbrief op een vooraf ingesteld tijdstip automatisch laten versturen via de mailingsoftware

Nadat uw nieuwsbrief verstuurd is, kunt u de statistieken ervan opvragen en exporteren.
Zelf een nieuwsbrief proberen te versturen? Contacteer ons via info@m-mailer.be .
http://www.m-mailer.be

nog een praktische gmail tip:

mbt Gmail:
Interessant om te onthouden bij het opmaken van een mailing naar Gmail adressen , is dat Gmail alle CSS elementen in de e-mail herwerkt en dan elf zijn eigen CSS code aan de mail toevoegt.
Gebruik dus nooit CSS in de header van een HTML email. HTML emails dienen zoveel mogelijk opgemaakt worden in eenvoudige HTML, met inline CSS als steunmiddel.

Indien u gebruik wilt maken van CSS,
plaats het <STYLE> element dan tussen de <BODY> tags en niet tussen de <HEAD> tags.
De meeste email-clients verwijderen het <STYLE> element tussen de <HEAD> tags

Nieuwsbrieven versturen & starten met E-mail marketing November 21, 2014 Comments Off on Nieuwsbrieven versturen & starten met E-mail marketing

Nieuwsbrieven zijn en blijven een efficiënt middel om snel en goedkoop prospecten en klanten te informeren.
Je kan de resultaten van je nieuwsbrief of je e-mail marketing campagne makkelijk opvolgen waardoor je eenvoudig veel informatie kan raadplegen over mogelijke interesse in je producten.
Hoe gaan we te werk bij zo een nieuwsbriefcampagne?
E-mail marketing slaat niet gewoon op het versturen van  nieuwsbrieven,
Je moet dit veel ruimer en op langere termijn bekijken. Een goede nieuwsbrief of in vaktermen een goede e-mail marketing campagne start met een duidelijke strategie. Wat wil je bereiken, waar wil je naartoe: Eerst goed nadenken,  dan pas starten.
Naar wie gaan we de mailing versturen?
Enkel bestaande klanten of ook prospecten? Hebben we zelf deze gegevens al ter beschikking of dienen we een actie te organiseren waarbij geïnteresseerden hun gegevens achterlaten? Dienen er adresbestanden aangekocht te worden?
Wat willen we bereiken met onze nieuwsbrief? (informeren , promotie  aanbieden, gewoon contact & voeling houden met onze bestaande klanten)
Allemaal vragen waarop jijzelf het beste kan antwoorden. Neem een vel papier, ver weg van je computer en denk hierover rustig na. Wij kunnen je mee op weg helpen.
Opmaak van de nieuwsbrief
Wanneer de strategie bepaald is, begeleiden onze partners je bij het opstellen  van de e-mail marketing campagne.
Dit houdt onder andere volgende in : Het importeren van de contacten die je met je nieuwsbrief wil contacteren ( denk hier aan het opt-in principe, zie verder op deze blog meer info over wat mag , wat niet mag, wat hoffelijk is en wat niet).
Daarna gaan onze partnerbedrijven met jou nadenken over een creatief concept, een mooie nieuwsbrief  en indien nodig helpen bij het opmaken van een specifieke landingspagina.
Nieuwsbrief versturen
Het aanmaken en versturen van een nieuwsbrief is een fluitje van een cent. Eens de template en je contactlijst zijn gemaakt, is het versturen zeer eenvoudig in enkele stappen.
Evaluatie en optimalisatie
Na het versturen van de nieuwsbrief begint het pas echt interessant te worden. Al de verstuurde e-mails leveren ons infomatie  op die we in detail kunnen onderzoeken om de ontvangers beter te gaan begrijpen: hoe vaak is de mailing gelezen, hoeveel keer werd er op een link in de nieuwsbrief geklikt, wie klikte door …
Een diepgaande en doordachte  analyse van deze cijfers vormen hét geheim van een efficiënte e-mail marketing campagne en zorgen ervoor dat toekomstige e-mail marketing campagnes nog betere resultaten halen.
En wat is uiteindelijk het resultaat?
Steeds betere wordende e-mail marketing campagnes die tot doel hebben tevreden en geïnformeerde nieuwsbrieflezers te hebben.
Wil je ook aan e-mail marketing doen?
Contacteer ons dan vrijblijvend via info@m-mailer.be of via +32 (0)2 358 50 09

Gebruik een correct afzendadres voor het versturen van je nieuwsbrief November 19, 2014 Comments Off on Gebruik een correct afzendadres voor het versturen van je nieuwsbrief

 • Gebruik een correct afzendadres voor het versturen van je nieuwsbrief! Let op: Het is reeds 2 jaar verplicht om voor je nieuwsbrief een afzendadres te gebruiken dat echte werkende is.
 • Het e-mail adres dat je gebruikt moet een  adres zijn waarin je emails kan ontvangen, maw een echte mailbox.  Het is wel nog toegestaan om bijvoorbeeld een  no-reply afzender te  gebruiken maar je moet ze wel in je mailbox ontvangen.  Je dient dus een mailbox aan te maken voor je no-reply adres.  Hierdoor weet de ontvanger  dat zijn e-mail door jou  is ontvangen en het is dan ook maar hoffelijk om een antwoord te geven.
 • Naast het afmelden via een uitschrijflink moeten de ontvangers zich ook via een echt  bestaand en  werkend e-mailadres in de e-mail of op je website via een uitschrijfformulier  kunnen afmelden voor e-mails en nieuwsbrieven.

Veel succes met je volgende nieuwsbrief.
Contacteer ons dan vrijblijvend via info@m-mailer.be of via +32 (0)2 358 50 09

Maandelijkse nieuwsbrief verzenden om voeling te houden met je klanten November 10, 2014 No Comments

Je wil graag maandelijks  je nieuwsbrief naar je klanten verzenden op  een eenvoudige  en snelle  manier?  Contacteer ons en  wij geven graag  extra tips die ervoor zorgen dat het verzenden  nog eenvoudiger en sneller gaat.

Wat heb je nodig om te starten met het verzenden van je nieuwsbrief ?
Het opstellen van je nieuwe campagne bestaat eigenlijk uit 2 stappen

 • je klanten of ontvangers beheren
 • je nieuwsbrief opmaken en versturen

Wanneer je  een nieuwsbrief wilt verzenden, heb je dus 2 zaken nodig: een lijst met e-mailadressen waar je je nieuwsbrief naartoe wil verzenden  en de eigenlijke inhoud van het e-mailbericht of maw de nieuwsbrief zelf.

Een lijst van e-mail adressen
Je kan je lijst importeren als een .csv (comma separated values) bestand  of maw een Excelbestand opslaan als een .csv bestand.

De eigenlijke inhoud die je wenst te verzenden
De opmaak van de te verzenden nieuwsbrief wordt automatisch bepaald indien je met een voorgemaakte template werkt. Wat je nodig hebt is dus een gewoon tekstbestand inclusief de gewenste afbeeldingen.
Of je kan ook een volledig eigen nieuwsbrief opmaken in html en deze dan verzenden als ‘ html nieuwsbrief ‘.

Wat je wel  nog zeker moet weten voor je je eerste nieuwsbrief gaat verzenden is dat  je de  toestemming dient te  hebben van de ontvangers ( opt-in in vaktermen ) . Heb je  geen toestemming of geen aantoonbare relatie met de ontvanger, dan verstuur je eigenlijk  spam. Dat is strafbaar en kan een  boete tot gevolg hebben waar je dan ook zelf verantwoordelijk voor bent.
Meer info over de regels hieromtrent kan je vinden op het internet onder de zoektermen spam en opt-in , opt-out of je kan ons steeds contacteren om meer informatie hierover te krijgen.

Los van het feit dat het strafbaar is, is het ook niet aangeraden om mensen te gaan ergeren met emails die ze niet wensen. Dit is zeker niet de bedoeling als je met e-mail marketing wil starten.

Veel geluk en meer info kan je krijgen via 0477 535323 of info@m-mailer.be