Nieuwsbrieven versturen & starten met E-mail marketing November 21, 2014

Nieuwsbrieven zijn en blijven een efficiënt middel om snel en goedkoop prospecten en klanten te informeren.
Je kan de resultaten van je nieuwsbrief of je e-mail marketing campagne makkelijk opvolgen waardoor je eenvoudig veel informatie kan raadplegen over mogelijke interesse in je producten.
Hoe gaan we te werk bij zo een nieuwsbriefcampagne?
E-mail marketing slaat niet gewoon op het versturen van  nieuwsbrieven,
Je moet dit veel ruimer en op langere termijn bekijken. Een goede nieuwsbrief of in vaktermen een goede e-mail marketing campagne start met een duidelijke strategie. Wat wil je bereiken, waar wil je naartoe: Eerst goed nadenken,  dan pas starten.
Naar wie gaan we de mailing versturen?
Enkel bestaande klanten of ook prospecten? Hebben we zelf deze gegevens al ter beschikking of dienen we een actie te organiseren waarbij geïnteresseerden hun gegevens achterlaten? Dienen er adresbestanden aangekocht te worden?
Wat willen we bereiken met onze nieuwsbrief? (informeren , promotie  aanbieden, gewoon contact & voeling houden met onze bestaande klanten)
Allemaal vragen waarop jijzelf het beste kan antwoorden. Neem een vel papier, ver weg van je computer en denk hierover rustig na. Wij kunnen je mee op weg helpen.
Opmaak van de nieuwsbrief
Wanneer de strategie bepaald is, begeleiden onze partners je bij het opstellen  van de e-mail marketing campagne.
Dit houdt onder andere volgende in : Het importeren van de contacten die je met je nieuwsbrief wil contacteren ( denk hier aan het opt-in principe, zie verder op deze blog meer info over wat mag , wat niet mag, wat hoffelijk is en wat niet).
Daarna gaan onze partnerbedrijven met jou nadenken over een creatief concept, een mooie nieuwsbrief  en indien nodig helpen bij het opmaken van een specifieke landingspagina.
Nieuwsbrief versturen
Het aanmaken en versturen van een nieuwsbrief is een fluitje van een cent. Eens de template en je contactlijst zijn gemaakt, is het versturen zeer eenvoudig in enkele stappen.
Evaluatie en optimalisatie
Na het versturen van de nieuwsbrief begint het pas echt interessant te worden. Al de verstuurde e-mails leveren ons infomatie  op die we in detail kunnen onderzoeken om de ontvangers beter te gaan begrijpen: hoe vaak is de mailing gelezen, hoeveel keer werd er op een link in de nieuwsbrief geklikt, wie klikte door …
Een diepgaande en doordachte  analyse van deze cijfers vormen hét geheim van een efficiënte e-mail marketing campagne en zorgen ervoor dat toekomstige e-mail marketing campagnes nog betere resultaten halen.
En wat is uiteindelijk het resultaat?
Steeds betere wordende e-mail marketing campagnes die tot doel hebben tevreden en geïnformeerde nieuwsbrieflezers te hebben.
Wil je ook aan e-mail marketing doen?
Contacteer ons dan vrijblijvend via info@m-mailer.be of via +32 (0)2 358 50 09

Comments are closed.